تماس با ما

پنل رومیزی کنفرانس (VSP Panel)

پورت های HDMI.USB. POWER.LAN.AUDIO 3.5 را شامل می شود.

پنل رومیزی کنفرانس (VSP Panel)

فایل ها برای دانلود

DNN